การแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีกลุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละคณะสีเข้าร่วมการแข่งขัน ณ หอประชุมธรรมะกิตติวงศ์