กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ของนักเรียน AFS

ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชโอรส (Wat Raja-O-Ros School AFS Hosting Center) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนทุน AFS ชาวอเมริกัน (YES Abroad Program) กับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ผ่านระบบออนไลน์

ติดต่อ สอบถาม