กีฬาขุนเทียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการเขตบางขุนเทียน “กีฬาขุนเทียนสัมพันธ์” ครั้งที่ 36 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์