ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาลัยชื่อดัง ชั้นนำ ได้จำนวนมาก

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาลัยชื่อดัง ชั้นนำ ในปีการศึกษา 2562 ได้จำนวนมาก