ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น

Mr. Hikari Okumura ผู้จัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานอาเซียน เข้าพบผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง และคณะผู้บริหาร เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ และสานต่อข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ทั้ง 2 สถาบัน ทำร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่อไป

ติดต่อ สอบถาม