การแข่งขันคณิตศาสตร์ “คิดเลขเร็ว” ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ “คิดเลขเร็ว” ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมธรรมะกิตติวงศ์