รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทียบเท่าระดับจังหวัด)