การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการทางสังคมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการทางสังคมศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.ต้น ทีมที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ม.ต้น ทีมที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขัน
ม.ปลาย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และทำคะแนนได้ลำดับที่ 11 ของการแข่งขัน
ครูผู้ควบคุม : นายสุภชัย ปิ่นมณี และนางสาวชุติมา กุลสีดา