ติดตั้งตู้วัดอุณภูมิอินฟราเรดแบบสแกนวิเคราะห์ใบหน้า เพื่อตรวจหาและป้องกันโรคโควิด 19

โรงเรียนวัดราชโอรส ติดตั้งตู้วัดอุณภูมิอินฟราเรดแบบสแกนวิเคราะห์ใบหน้า เพื่อตรวจหาและป้องกันโรคโควิด 19 เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563