ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.09 โรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิทัล โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้แทนองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์