กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับสมัครแข่งทักษะสังคมและอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดราชโอรส รับสมัครแข่งขันทักษะสังคมและอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563