นักกีฬาเปตองโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีนักกีฬาเปตองโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแข่งขันเปตองประเพณี ตชด.โอเพ่น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562