การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนตัวแทนของแต่ละห้องเข้าร่วมแข่งขัน ณ บริเวณใต้โดมใหญ่

ติดต่อ สอบถาม