เกณฑ์การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563