ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

📣 ประกาศ 📣มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19• คืน • ลด • ผ่อนผัน • แบ่งเบา •โปรดศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดของมาตรการตามภาพ

ติดต่อ สอบถาม