ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงก์รายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/19McQ8saUJ4oL3V20ZBpmFQu1XhsK2r8D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1n5Nz4E9XCRxfqPkp2SVJQA8QvON1NITc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tLLR62VxfWYO3wpvUrt5pNjaVR6g0xb5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gQ-BJOTGGWyyZhS_NVinRIv4yil-IoSG/view?usp=sharing