โรงเรียนวัดราชโอรสร่วมด้วยช่วยกันผลิตหน้ากาก Face shield

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมด้วยช่วยกันผลิตหน้ากาก Face shield  เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และหน่วยงานที่ต้องการและขาดแคลน ณ ห้องประชุมราชโมลี