ผอ.บุญชู กล้าแข็ง มอบหน้ากาก Face Shield ที่ครู รร.วัดราชโอรสช่วยกันผลิต ให้ สพม.เขต 1

ผอ.บุญชู กล้าแข็ง มอบหน้ากาก Face Shield ที่ครูรร.วัดราชโอรสช่วยกันผลิต ให้ สพม.เขต 1  โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับมอบหน้ากาก Face shield เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และหน่วยงานที่ต้องการและขาดแคลน ณ สพม.1 (พญาไท)