ผอ. สพม. กท.1 เยี่ยมโรงเรียนวัดราชโอรส

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชโอรส พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู และเข้ากราบนมัสการพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ก่อนเดินทางกลับ

ติดต่อ สอบถาม