พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยผู้แทนองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล