พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ผู้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร โรงเรียนวัดราชโอรส นำโดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูป ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระมหาเจษฎาราชเจ้า โรงเรียนวัดราชโอรส

ติดต่อ สอบถาม