พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำเร็จการศึกษา และจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ โดยผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง เป็นประธานในพิธี และกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียน

ติดต่อ สอบถาม