มอบหน้ากาก Face shield ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โรงเรียนวัดราชโอรส นำโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำ หน้ากาก Face shield จำนวน 840 ชิ้น ที่ ผลิตและจัดทำโดย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวัดราชโอรส มอบให้กับ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อใช้ป้องกันในการรักษา โรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

จากนั้นนำหน้ากาก Face shield อีกส่วนไปมอบให้กับ สพม.1 โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับมอบหน้ากาก Face shield  จาก ผอ.บุญชู กล้าแข็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส  และคณะ ที่ผลิตและจัดทำโดย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวัดราชโอรส จำนวน 1,152   ชิ้น เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และหน่วยงานที่ต้องการและขาดแคลน ณ สพม.1 (พญาไท)