ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส รับเสด็จพระบรมราชินี ถวายผ้าพระกฐิน

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร โดยมีข้าราชการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส และประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ