กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการต่าง ๆ การแสดงละคร การเดินแฟชั่นโชว์ชุดคริสต์มาส การแสดงจากนักเรียน และครู

[rl_gallery id=”845″]