อบรมโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคำนวณปฏิบัติการ CODING และการสร้างนวัตกรรมยุค 5G

ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2563 คณะครูกลุ่มเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางเข้าร่วมสัมนาโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคำนวณปฏิบัติการ CODING และการสร้างนวัตกรรมยุค 5G ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำดำน้ำชะอำ จังหวัดเพชรบุรี