ศึกษาเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ศึกษาเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี รร.ระยองวิทยาคม รร.สามเสนวิทยาลัย รร.สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ รร.วัดราชโอรส

ติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯได้ที่