การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ สพม.1 มาเป็นวิทยากรให้กับคณะครูโรงเรียนวัดราชโอรส ณ หอประชุมธรรมะกิตติวงศ์

ภาพกิจกรรม by ครูมิ้น,ครูเล้ง