รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาจีน เล่าเรื่องภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนภัส ทนทาน นักเรียนชั้น ม.5/6 โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาจีน เล่าเรื่องภาษาจีน ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และได้รับทุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประเภททุน PIM มูลค่าทุนละ 154,000 บาท ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์