เหรียญทอง การแข่งขันแสดงมายากล ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแสดงมายากล ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ