กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ –30 สิงหาคม 2563 !!!!สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูคณิตทุกคน หรือติมตามรายละเอียดผ่าน facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ https://www.facebook.com/MATHWatRajaoros/

รีบๆมาสมัคร ยังรับอยู่ การแข่งขันเพิ่มเป็น 4 รายการแล้ว ดังนี้ *** มี A-math แล้วนะคะ *****

มีการเปลี่ยนแปลงวันเล็กน้อย เนื่องจากติดวันสอบเป็น 9-11 ก.ย.63แข่งขัน เดี่ยว ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ 9 กันยายน 2563

**คิดเลขเร็ว**คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. ต้นhttps://forms.gle/LXHyHH6oixTBedTh8คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. ปลายhttps://forms.gle/SUpjktGcg2DbLN2w5แข่งขัน เดี่ยว ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ 10 กันยายน 2563

**ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ **ตอบปัญหา ระดับชั้นม. ต้นhttps://forms.gle/5JmgsuSLetvm8vJn8ตอบปัญหา ระดับชั้นม. ปลายhttps://forms.gle/6uV2hicqq6GVAvFp8ณ ห้องประชุมราชโมลี แข่งขัน

**** คู่**** Amath ระดับชั้นม. ต้นhttps://forms.gle/GrZzb6Wwnt48DhXP9

แข่งขัน เดี่ยว Amath ระดับชั้นม. ปลายhttps://forms.gle/D3dosfNb4JDJdhjF7

แข่งขัน เดี่ยว ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ 11 กันยายน 2563 **SUDOKU*SUDOKU ระดับชั้น ม. ต้นhttps://forms.gle/QNA4BNNjNgasSjxX8SUDOKU ระดับชั้น ม.ปลายhttps://forms.gle/LXZeNd1NSveq9Bpm7