ม.6/5 รุ่น 105

นับเวลาถอยหลัง สู่ วันปัจฉิม ม.6/5 รุ่น 105 เพื่อนกันตลอดไป