ม.6/8 R.O.105

ห้อง 6/8 ไม่มีหรอกลักยิ้มมีเเต่ยิ้มเเล้วรักเลย