รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดราชโอรส

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประจำปีการศึกษา 2563