งานเปิดบ้านวิชาการ”ราชโอรสปริทรรศน์” ปี 2563 กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานบ้านวิชาการ”ราชโอรสปริทรรศน์” ปี 2563

ติดตามเราได้ที่