ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต “ฐาน Coding”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต “ฐาน Coding”

ครูพัชรพล

8 สิงหาคม 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับสมัครแข่งทักษะสังคมและอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนวัดราชโอรส รับสมัครแข่งขันทักษะสังคมและอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

ครูพัชรพล

7 สิงหาคม 2020
1 2 3