รับมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2564

โรงเรียนวัดราชโอรสเข้ารับมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ครูพัชรพล

23 กันยายน 2021

รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ครูพัชรพล

3 กันยายน 2021

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพรางวัล”ระดับทอง” อันดับ 1

โรงเรียนวัดราชโอรสรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน […]

ครูพัชรพล

30 มิถุนายน 2021

รับรางวัลโรงเรียนที่มี “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ที่มีประสิทธิภาพ “ระดับทอง”

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลเป็นโรงเรียนที่มี “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ที่มีประสิทธิภาพ “ระดับทอง” ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครูพัชรพล

24 สิงหาคม 2020

ครูพัชรพล

14 สิงหาคม 2020