ครูพัชรพล

20 ธันวาคม 2020

ครูพัชรพล

17 ธันวาคม 2020

ครูพัชรพล

16 ธันวาคม 2020

โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค ประจำปี 2563

DIT  YOUTH  CAMP  2020 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตัวแท […]

ครูพัชรพล

9 ธันวาคม 2020

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม. 1 กลุ่ม 4

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม. 1 กลุ่ม 4 ประจำเดือน […]

ครูพัชรพล

9 ธันวาคม 2020

โครงการ “TCAS School Tour” ติว GAT เชื่อมโยง และแนะแนว TCAS โดย ทรูปลูกปัญญา

“TCAS School Tour” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25 […]

ครูพัชรพล

9 ธันวาคม 2020
1 2 20