การประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดราชโอรส กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ครูพัชรพล

13 กันยายน 2021

ขอแสดงความยินดีกับครูปภาวรินท์ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปภาวรินท์ วงษ์เกษ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูพัชรพล

4 กันยายน 2021

ขอแสดงความยินดีกับครูปทุมรัตน์ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพัชรพล

4 กันยายน 2021

รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ครูพัชรพล

3 กันยายน 2021

ครูพัชรพล

2 กันยายน 2021

ครูพัชรพล

30 สิงหาคม 2021

ครูพัชรพล

30 สิงหาคม 2021

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 3 ท่านที่ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 3 ท่านที่ผ่ […]

ครูพัชรพล

27 สิงหาคม 2021
1 2 28