วีดีโอพิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ราชโอรสเกมส์ 2019"

โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี2562 มีพิธีเปิด ขบวนพาเหรด เต้นแอร์โรบิค การแข่งขันกีฬา แสตนเชียร์ แข่งวิ่ง แข่งชักเย่อ มอบถ้วยรางวัลพิธีปิด เมื่อวันที่12-13 ธันวาคม 2562

ครูพัชรพล

15 ธันวาคม 2019

ราชโอรสเกมส์ 2019 [วันที่ 2]

การแข่งขันกีฬาภายใน “ราชโอรสเกมส์ 2019” (R.O. Games 2019) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และมีพิธีปิดในเวลา 16.00 น. โดยผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง เป็นประธานในพิธี

ครูพัชรพล

13 ธันวาคม 2019

ราชโอรสเกมส์ 2019

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชโอรสเกมส์ 2019” (R.O. Games 2019) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน โดยมีพิธีเปิดในวันนี้ (12 ธ.ค. 2562) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ครูพัชรพล

12 ธันวาคม 2019

มอบรางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถฯ และการแข่งขันภายนอก

รองผู้อำนวยการสุชาติ สถาพรเจริญชัย เป็นประธานในการมอบรางวัลจากการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน และการแข่งขันภายนอกต่าง ๆ

ครูพัชรพล

11 ธันวาคม 2019

วันพ่อแห่งชาติ 2562

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ โดยมีตัวแทนพ่อของนักเรียนทุกห้องเรียนให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

ครูพัชรพล

11 ธันวาคม 2019
1 23 24
ติดต่อ สอบถาม