ครูพัชรพล

26 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

26 ตุลาคม 2020

แจ้งแก้ไขเปลื่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัยครูดีเด่น

แจ้งแก้ไขเปลื่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัยครูดีเด่นประจําปี2563 “The Day of Research 2020” ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 4 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็น วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ครูพัชรพล

21 ตุลาคม 2020

ขอเชิญชวนครูเข้าร่วมการประกวด “ผลงานวิจัยครูดีเด่น 2563”

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญชวนครูกลุ่ม 4 สพม.1 เข้าร่วมการประกวด “ผลงานวิจัยครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

ครูพัชรพล

1 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

21 สิงหาคม 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับสมัครแข่งทักษะสังคมและอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนวัดราชโอรส รับสมัครแข่งขันทักษะสังคมและอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

ครูพัชรพล

7 สิงหาคม 2020
1 2 3