กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับสมัครแข่งทักษะสังคมและอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนวัดราชโอรส รับสมัครแข่งขันทักษะสังคมและอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

ครูพัชรพล

7 สิงหาคม 2020

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองรายการ R.O. FOLK MUSIC

กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ รับสมัครการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองรายการ R.O. FOLK MUSIC ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ครูพัชรพล

15 กรกฎาคม 2020

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ครูพัชรพล

29 มิถุนายน 2020

รายชื่อนักเรียนมอบตัวเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่องรายชื่อนักเรียนมอบตัวเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ครูพัชรพล

15 มิถุนายน 2020

ครูพัชรพล

24 มีนาคม 2020
1 2 3