ครูพัชรพล

24 มีนาคม 2020

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และตารางสอบ การรับสมัครนักเรียน ปี 2563

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องการรับสมัครนักเรียน สามารถดูหนังสือประกาศ คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร จำนวน วัน เวลาที่รับ และตารางสอบประจำปีการศึกษา 2563 ตามลิงก์เอกสารแนบ

ครูพัชรพล

13 กุมภาพันธ์ 2020

ขอเชิญร่วมนิทรรศการทางวิชาการ "ราชโอรสปริทรรศน์" ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญร่วมนิทรรศการทางวิชาการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีของรางวัลมากมาย

ครูพัชรพล

25 ธันวาคม 2019
1 2