ขอแสดงความยินดีกับครูปภาวรินท์ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปภาวรินท์ วงษ์เกษ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูพัชรพล

4 กันยายน 2021

ขอแสดงความยินดีกับครูปทุมรัตน์ ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ที่ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพัชรพล

4 กันยายน 2021

ครูพัชรพล

7 สิงหาคม 2021

ครูพัชรพล

2 สิงหาคม 2021

ครูพัชรพล

2 กรกฎาคม 2021

ครูพัชรพล

16 มิถุนายน 2021

ครูพัชรพล

11 มิถุนายน 2021

ครูพัชรพล

3 มิถุนายน 2021

ครูพัชรพล

31 พฤษภาคม 2021
1 2 3