ประกวดเต้นcoverdance งานราชโอรสปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการประกวดเต้นcover dance ในงานราชโอรสปริทรรศน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒. เมื่อวันที่ ๘. มกราคม. ๖๓ ที่ผ่านมา…