ขอเชิญร่วมนิทรรศการทางวิชาการ "ราชโอรสปริทรรศน์" ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญร่วมนิทรรศการทางวิชาการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีของรางวัลมากมาย

เกณฑ์และใบสมัครการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ