การแข่งขันคณิตศาสตร์ งานเปิดบ้านวิชาการ”ราชโอรสปริทรรศน์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ในงานเปิดบ้านวิชาการ”ราชโอรสปริทรรศน์” ปี 2563

ติดตามกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรสได้ที่