ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และตารางสอบ การรับสมัครนักเรียน ปี 2563

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องการรับสมัครนักเรียน สามารถดูหนังสือประกาศ คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร จำนวน วัน เวลาที่รับ และตารางสอบ ตามลิงก์เอกสารแนบ