รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองรายการ R.O. FOLK MUSIC

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดราชโอรส รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองรายการ R.O. FOLK MUSIC ประจำปีการศึกษา 2563