บวงสรวงแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อเวลา 08.09 นาที วันที่ 10 มกราคม 2563 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส นำคณะผู้บริหารบวงสรวงแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบพิเศษ 6 ชั้นเเละความร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่อาศัย ณ บริเวณสนาม 2 ของโรงเรียน