ครูพัชรพล

22 ตุลาคม 2020

ครูพัชรพล

10 กันยายน 2020

ครูพัชรพล

10 กันยายน 2020

ครูพัชรพล

30 สิงหาคม 2020

ค่ายสีสันวิชาการ 2563: คณิตพิศวง

Mathematics Game กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสนุกๆให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

ครูพัชรพล

10 สิงหาคม 2020

ครูพัชรพล

11 มกราคม 2020