ครูพัชรพล

10 ตุลาคม 2020

ค่ายเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส นำนักเรียนเข้าค่ายเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครูพัชรพล

17 ธันวาคม 2020