เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ครูพัชรพล
ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ เว็บไซต์การเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี&วิทยาการคำนวณ

 • 11 มี.ค. 2562

  วิทยาการคำนวณ ม.1

  หลักสูตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เครดิตหลักสูตร บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 • 11 มี.ค. 2562

  วิทยาการคำนวณ ม.4

  หลักสูตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เครดิตหลักสูตร บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Next  

Next  

 • หลักสูตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เครดิตหลักสูตร บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 • หลักสูตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เครดิตหลักสูตร บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 • มาเรียนรู้การสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิก ด้วยโปรแกรม โปรแกรม Adobe Flash cs กันเถอะ

 • มาศึกษาการจัดการภาพด้วย โปรแกรม Adobe illustrator cs กันเถอะ

 • มาเรียนรู้พัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ด้วย CSS 3 กันเถอะ